Magyar Állatorvosi Kamara Pest Megyei Szervezete
Hírek >>  Kamarai hírek

PRAXISÉRTÉK FELMÉRÉS – PÁLYÁZATI KIÍRÁS – 2018 – Második pályázati forduló.
Kamarai hírek
Pályázati kiírás, tudnivalók a "Részletek"-re kattintás után.

A MÁOK Pest megyei Szervezete – a Pest megyei tagok és praxisaik támogatása érdekében – pályázatot ír ki, melynek célja, hogy egy-egy praxis értékének – megfelelő szakember, szakértő cég által történő – meghatározásához anyagi segítséget kaphasson a sikeres pályázó. A sikeres pályázatonként elnyerhető támogatás egyszeri és egy összegű: bruttó 50.000 – 100.000 Ft (a sikeres pályázatokra fordítható keret összeg 2018-ban összesen: 500.000 Ft)

A pályázati támogatás – praxis értékének meghatározása – a következő esetekben igényelhető:

 

 • praxis tervezett bérbeadásakor vagy eladásakor (pl. nyugdíjba vonulás kapcsán)
 • tervezett alkalmazotti szerződéskötések előtt (pl. új alkalmazott állatorvos, asszisztens)
 • praxis gazdaságosabb működtetése érdekében végeztetett üzletviteli tanácsadás
 • nagyobb beruházások előtt, értékesebb tárgyi eszköz vagy szolgáltatás-fejlesztések előtt

A pályázatok – a MÁOK Pest megyei Szervezetének levelezési címére (2100 Gödöllő, Pattantyús Á. krt. 2.) történő – beküldésének határideje: 2018. július 31.

A Szervezet Vezetősége – a pályázati anyagok elbírálása után – évente négy alkalommal dönt. A pályázat nyerteseivel a Szervezet támogatási szerződést köt, melyet a pályázati anyagban leírt tervek és vállalások figyelembe vételével állítanak össze. Igény szerint, a Szervezet segítséget nyújt a pályázó és a megfelelő szakember, szakértő cég közötti (elő)szerződésben. A pályázat utófinanszírozású, azaz a támogatás csak a szakember, szakértő cég számlájának kiegyenlítése és annak leigazolása után kerül kifizetésre a pályázat nyertesei számára.

Pályázati feltételek:

A pályázaton csak azok a szolgáltató állatorvosi munkát végző, azaz praktizáló Pest megyei kamarai tagok vehetnek részt, akik az érintett praxisok szakmai vezetői, és velük szemben jogerős elmarasztaló etikai döntés nincs hatályban, ill. tagdíjfizetési hátralékkal nem rendelkeznek.

A pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia:

 • szakmai önéletrajz, praxisengedély másolata, igazolás a tagdíjfizetésről
 • igazolás a továbbképzési pontok (továbbképzési cikluson belüli időarányos) megszerzéséről
 • a támogatás igénylésének indoka(i), a praxis érték meghatároztatásának célja
 • jövőbeli tervek és elképzelések részletes kifejtése

A pályázat elbírálásakor előnyt jelent:

 • egyszemélyes praxisok (már folyamatban lévő) eladása vagy bérbeadása nyugdíjba vonulás kapcsán
 • a tervezett személyi fejlesztések előtt már meglévő munkaszerződés tervek
 • (elő)szerződés a praxis értékének meghatározását végző szakemberrel, szakértő céggel

 

MÁOK Pest megyei szervezetének Vezetősége

Gödöllő, 2018. június 14.

Hirlevél feliratkozás
BEJELENTKEZÉS


Regisztráció / Emlékeztető

MÁOK Pest megyei Szervezete 2100 Gödöllői Üzleti Park, Pattantyús Ábrahám krt. 2.
Telefon és fax: 28/511-414 (munkanapokon 8.00 – 14.00 között) E-mail: maokpest@pest-megyei-allatorvos.hu