Magyar Állatorvosi Kamara Pest Megyei Szervezete
Hírek >>  Kamarai hírek

PÁLYAKEZDŐ TÁMOGATÁS 2019.
Kamarai hírek
Pályázati kiírás, tudnivalók a "Részletek"-re kattintás után.

A Magyar Állatorvosi Kamara (MÁOK) Pest megyei Szervezete – a pályakezdő állatorvosok munkába állásának segítése, valamint a szakmai utánpótlás biztosítása érdekében – évente egy alkalommal pályázatot ír ki pályakezdő állatorvos támogatására.

A pályázaton az a pályakezdő állatorvos (befogadó praxisban gyakornok) vehet részt, aki

- tagja a MÁOK Pest megyei Szervezetének,

- diplomája – a pályázat beadási határidejekor – két évnél nem régebbi,

- önálló praxisengedélyes vagy a befogadó praxis engedélyében közreműködőként szerepel, vagy a praxisengedély kiadási feltételeinek megfelel.

A MÁOK Pest megyei Szervezetének Vezetősége a támogatás odaítéléséről a beadott pályázati anyagok elbírálása, és a pályázók személyes meghallgatása után dönt. A pályázatokat a MÁOK Pest megyei Szervezetének levelezési címére (2100 Gödöllő, Pattantyús Á. krt. 2.) kell beküldeni 2018. november 15-ig.

A pályázati anyagot a pályakezdő állatorvos önállóan, vagy a gyakornok és az őt befogadó, Pest megyében működő praxis vezetője közösen készítik el. A pályázati anyagnak a következőket kell tartalmaznia (a hiányosan vagy határidőn túl beérkezett pályázati anyagok a pályázat bírálásából kizárásra kerülnek):

  1. a pályakezdő állatorvos (befogadó praxisban gyakornok) részéről:

-          önéletrajz

-          a támogatás igénylésének indoka(i)

-          a szakmai munkával és az önálló munkavégzéssel kapcsolatos tervek és elképzelések

(a támogatási időszakban és azt követően is)

2. a befogadó állatorvos részéről:

-          praxisengedély, igazolás a legalább ötéves szakirányú szakmai gyakorlatról

-          igazolás a tagdíjfizetésről és a továbbképzési pontok (továbbképzési cikluson belüli időarányos) megszerzéséről

-          a támogatás igénylésének indokai (pl. a gyakornok anyagi támogatása, továbbképzése, szakmai munkájának segítése stb.)

-          a támogatási összeg felhasználásának tervezete (pl. továbbképzéseken való részvétel, számla alapú elszámolások, bérelszámolások stb.)

-          a gyakornok szakmai képzésére vonatkozó elképzelések, a gyakornokkal szembeni elvárások, a praxisba való bevezetés módja, az önálló munkavégzés biztosításának bemutatása

 

Támogatási időszak: a pályázat bírálatát követő év (2019).

Támogatási összeg: max. 500.000 Ft, a támogatási időszak tartamára.

A támogatást elnyert pályakezdő állatorvossal (önálló pályázat esetén), vagy a gyakornokkal és befogadó állatorvossal (közös pályázat esetén) – azaz a kedvezményezettekkel – a MÁOK Pest megyei Szervezete határozott idejű támogatási szerződést köt, melyben a pályázati anyagban leírt vállalások és nyilatkozatok az irányadók.

A MÁOK Pest megyei Szervezete Oktatási bizottsági, vagy vezetőségi tagjai révén a támogatási időszakban legalább egy alkalommal ellenőrzi a támogatási szerződésben vállaltakat. Ha az ellenőrzés során a pályázat eredeti céljaitól és vállalásaitól eltérő állapotot talál, a Vezetőség felé írásban kezdeményezi a támogatási szerződés felülvizsgálatát.

A támogatási időszak leteltét követő 30 napon belül a támogatásban részesített pályakezdő állatorvos, vagy a gyakornok (a befogadó állatorvossal közösen) írásos beszámolót készít az elnyert pályázati összeg felhasználásáról és a tervek megvalósulásáról, melyet a szervezet titkárságára kell beadni.

A támogatási időszakban a befogadás bármely okból való megszűnéséről a befogadó állatorvosnak és a gyakornoknak egyaránt haladéktalanul értesítenie kell a Vezetőséget. A jogosulatlanul felvett támogatási összeget a kedvezményezett köteles 8 munkanapon belül visszafizetni a MÁOK Pest megyei Szervezet számlájára.

MÁOK Pest megyei szervezetének Vezetősége

Gödöllő, 2018. június 14.

(Elfogadva a MÁOK Pest megyei Szervezetének 2018. június 14-i vezetőségi ülésén.)

Hirlevél feliratkozás
BEJELENTKEZÉS


Regisztráció / Emlékeztető

MÁOK Pest megyei Szervezete 2100 Gödöllői Üzleti Park, Pattantyús Ábrahám krt. 2.
Telefon és fax: 28/511-414 (munkanapokon 8.00 – 14.00 között) E-mail: maokpest@pest-megyei-allatorvos.hu