Magyar Állatorvosi Kamara Pest Megyei Szervezete
Továbbképzések

Kómár napi visszatekintő - megemlékezések Kómár professzorról
Továbbképzési hírek
Ezúttal néhány megemlékezést adunk közre, így is felelevenítve Kómár professzor példamutató szakmai pályáját, életútját. A csatolásban - többek között - részletek olvashatók Prof. Dr. Sótonyi Péter 2017. évi ünnepi megemlékezéséből, Dr. Rátonyi Dénes, Kómár díjas kollégánk megemlékezését pedig itt olvashatjátok:

"Engedjék meg, hogy pár szóval megemlékezzek Kómár professzorról, és a Hozzá fűződő emlékeimet megosszam Önökkel.

Egyedüli vagyok a mai állatorvosok között, aki a ceglédi állatkórházban Kómár professzor tanítványa lehettem, majd együtt is dolgozhattam Vele, később pedig e kórházat vezethettem.

Nagy megtiszteltetés volt számomra, amikor Kómár professzor maga mellé vett az állatkórházba, ez későbbi életemet is meghatározta. Ő, mint a ceglédi állatkórház vezetője, itteni munkájával, magatartásával is példája lehetett az egész állatorvos társadalomnak. Csak a teljes, a tökéletes munkát ismerte. Tudása az állatorvoslás minden területén kimagasló volt. Hivatás-szeretete rendkívül magas fokú volt, és szakmai munkáját szenvedéllyel végezte. Pontos és fáradhatatlan volt, és a gyógyítás minden területéből egyenrangú munkatársként vette ki részét. Ha a betegsége miatt egy-egy rövidebb időre kórházban volt, visszatérve már másnap részt vett a munkában, ügyeletet is vállalva.

Lakása számunkra mindig nyitva állt, a szó szoros értelmében véve bármikor, bármilyen kérdéssel fordulhattunk hozzá, akár az éjszaka kellős közepén is. Derűs, kedélyes ember volt, akivel sokat beszélgettem szakmai, de egyéb kérdésekről is. Együttműködésünk alatt nem szűnt meg tanítani. Tette ezt példával, illetve tanító szóval, de soha nem kioktatás jellegűen. A laikus állattartókat is érthető módon tájékoztatta állatuk betegségéről. Lakása néhány méterre volt az állatkórháztól, és sokszor láttam, hogy a teraszon dolgozik. Akkor írta új szemészeti könyvét, ami német nyelven jelent meg, Tierartzliche Augenheilkunde címen.

A magam részéről soha el nem múló hálával emlékszem arra a szeretve tisztelt emberre, Kómár professzor úrra, akitől szakmai tartást és valódi hivatástudatot tanulhattam, és kórházvezetőként utódja lehettem." (Dr. Rátonyi Dénes)

Csatolások:

- Megemlékezések

- Prof. Dr. Sótonyi Péter megemlékezése Kómár professzorról

- Dr. Rátonyi Dénes megemlékezése Kómár professzorról

- Kómár Gyula 1950-ben

- Kómár Gyula a kollégáival Cegléden

- Az aszódi Kómár szoborMellékelt dokumentumok:
Komar_megemlekezesek.doc

Hirlevél feliratkozás
BEJELENTKEZÉS


Regisztráció / Emlékeztető

MÁOK Pest megyei Szervezete 2100 Gödöllői Üzleti Park, Pattantyús Ábrahám krt. 2.
Telefon és fax: 28/511-414 (munkanapokon 8.00 – 14.00 között) E-mail: maokpest@pest-megyei-allatorvos.hu