Magyar �llatorvosi Kamara Pest Megyei Szervezete
Állattartóknak >>  Panaszbejelentés

Panaszbejelentések

Amennyiben valaki az állata kezelését végző állatorvos magatartásával, tevékenységével szemben etikai panasszal kíván élni, úgy  a Magyar Állatorvosi Kamara Országos Etikai bizottságához (OEB) lehet írásbeli panaszbejelentéssel élni, pontosan megnevezve a panaszlott állatorvost. A panaszbeadványt alá kell írni, és meg kell adni a panaszos alapvető elérhetőségi adatait. Az e-mail útján benyújtott panaszok esetében postai úton is meg kell azt küldeni a Kamarának!(Tehát abban az esetben ha kizárólag e-mailben kerül benyújtásra a panasz, nem indul meg etikai eljárás.) Fontos tudnivaló, hogy névtelen bejelentésekre a kamara semmilyen eljárást nem indít!

Cím: Magyar Állatorvosi Kamara – OEB, 1078  Budapest, István u. 11. fsz. 1.

Az OEB elnöke jelöli ki az illetékes etikai bizottságot.  A kijelölt  Etikai bizottság azt fogja vizsgálni, hogy panaszban kifogásolt állatorvosi magatartás megsértette-e a kamara Etikai Szabályzatában megfogalmazott konkrét irányelveket, szabályokat.

A hatályos Etikai és Etikai eljárási Szabályzat a MÁOK hivatalos honlapján olvasható a Szabályzatok menüpont alatt. (https://maok.hu/szabalyzatok_1)

Nyomatékkal hangsúlyozni szeretnénk, hogy az Etikai bizottságok az állatorvosi beavatkozás szakmai tartalmát, az elvégzett gyógykezelés szakmailag helyes vagy helytelen voltát nem vizsgálják, nem vizsgálhatják, ugyanis a Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint a szolgáltató-állatorvosi tevékenység gyakorlásáról szóló 2012.évi CXXVII. törvény erre nem ad felhatalmazást, a Magyar Állatorvosi Kamara egyetlen bizottsága sem minősül jogi értelemben szakértői testületnek!

Arra, hogy a kezelő állatorvos diagnózisa és gyógykezelése helyes vagy helytelen volt-e, csak nagyon részletes, valamennyi adatra kiterjedő állatorvosi szakmai elemzés adhat választ. Ennek érdekében a kifogásolt beavatkozás, eljárás szakmai megítélése ügyében valamennyi adattal, okirattal (pl. zárójelentések, jegyzőkönyvek, állatorvosi kezelési lapok, kórboncolási jegyzőkönyv stb.) névjegyzékbe bejegyzett igazságügyi állatorvos-szakértőhöz kell fordulni.

(https://szakertok.kim.gov.hu/szakertok)Állatorvosi álláshirdetések

Állást keres Állást kínál


Adatvédelmi tájékoztató

MAOK Pest megyei Szervezete 2100 Gödöllõi Üzleti Park, Pattantyús Ábrahám krt. 2.
Telefon és fax: 28/511-414 (munkanapokon 8.00 és 14.00 között) E-mail: maokpest@pest-megyei-allatorvos.hu